#
 
Unidade/Medidor 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021

1ª CIPM / Pernambués - ADM_ftp
Medidor: [ 8046557 ]
D
M
73,93
2,217,86
76,45
2,370,09  

50ª CIPM - ADM_ftp
Medidor: [ 2922967 ]
D
M
62,83
1,947,66
64,45
1,933,45  

Almoxarifado Central da SAEB
Medidor: [ ]
D
M
91,40
2,833,40
95,00
2,850,00  
100,00
3,100,00  

Colégio Estadual Valmir Oliveira Gomes - Jitaúna-BA - Escola_ftp
Medidor: [ 228796212 ]
D
M
16,70
517,70
16,55
496,55  
15,90
492,90  
16,20
502,20  
16,34
490,34  
16,93
524,86  
19,38
581,38  
17,13
531,13  
12,83
397,83  
14,85
415,85  
14,60
452,60  
12,17
365,17  
19,17
594,17  

DEPARTAMENTO DE PESSOAL - DP - ADm_ftp
Medidor: [ ]
D
M
144,00
4,464,00
170,93
5,127,93  
159,50
4,944,50  
136,50
4,231,50  
162,97
4,888,97  
199,50
6,184,50  
200,31
6,009,31  
214,67
6,654,67  
199,10
6,172,10  
243,36
7,544,07  

EGBA
Medidor: [ ]
D
M
230,89
7,157,56
213,14
6,394,14  
198,16
6,142,96  

Maternidade IPERBA - Hospital_ftp
Medidor: [ 6843760 ]
D
M
741,93
22,999,93
728,07
21,842,07  
666,69
20,667,46  

SEFAZ - ADM_ftp
Medidor: [ 70001438 ]
D
M
4,210,00
130,510,00
4,050,00
121,500,00  

SSP (CAB) - ADM_ftp
Medidor: [ 5576709 ]
D
M